Disclaimer

Welkom op de disclaimer-pagina van Vaticaanstadtickets.nl. Ben je hier per ongeluk beland? Klik hier om direct terug te keren naar de homepage en verder te gaan met het lezen van de informatie. Zit je hier wel goed? Dan moet je weten dat deze disclaimer de voorwaarden aangeeft voor onder andere het aanbod van informatie op deze website.

Intellectueel eigendom

De informatie op Vaticaanstadtickets.nl is gratis te gebruiken, zolang jij het niet kopieert, verspreidt of er op een ander manier gebruik of misbruik van maakt. Ook mag de informatie op Vaticaanstadtickets.nl alleen gebruikt worden in overeenstemming met de verplichte regels van de wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom. Het is verboden om de informatie zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Vaticaanstadtickets.nl te publiceren of hergebruiken. Dit geldt ook voor fotografisch materiaal en andere bronnen die op deze site weergeven worden. De intellectuele eigendomsrechten zijn (en blijven) eigendom van Vaticaanstadtickets.nl.

Garantie omtrent juistheid van informatie

Wij doen ons uiterste best om jou, en andere bezoekers van Vaticaanstadtickets.nl, van correcte en actuele informatie te voorzien voor wat betreft Vaticaanstad. Het is belangrijk om te weten dat wij zelf geen tickets voor Vaticaanstad verkopen. Wij verwijzen alleen door naar officiële partijen die zich richten tot de verkoop van tickets voor deze staat. Als, ondanks de door ons gedane inspanningen, de informatie of inhoud op deze website niet klopt of onvolledig en/of onjuist is, aanvaardt Vaticaanstadtickets.nl geen enkele aansprakelijkheid.

Voor wat betreft schade die direct of indirect door de (informatie op de) website wordt veroorzaakt, kunnen wij eveneens niet aansprakelijke gesteld worden. Ook voor de informatie die bezoekers op deze site plaatsen, bijvoorbeeld middels een reactie, aanvaardt Vaticaanstadtickets.nl geen enkele aansprakelijkheid.

De informatie en/of producten op Vaticaanstadtickets.nl worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aansprakelijkheid voor wat betreft de juistheid. Wij behouden ons tevens het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, de informatie op deze site te wijzingen, verwijderen of opnieuw te publiceren. Tot slot aanvaarden wij ook geen aansprakelijkheid voor wat betreft de informatie en producten die wordt aangeboden op sites waar Vaticaanstadtickets.nl naar verwijst middels hyperlinks.

Wijzigingen

Indien Vaticaanstadtickets.nl wijzigingen aanbrengt in deze disclaimer, vind je de meest recente versie altijd op deze pagina.